Dostawy wegla w Polscewęgiel dostawy polska
węgiel dostawy polska

Węgiel hurt

W Sejmie przegłosowano nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Monitorowanie dostaw wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ma być uproszczone. Posłowie zdecydowali, że nowela wchodzi w życie 1 lutego 2021 roku.

System EMCS PL2 posłuży do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych. To centralny system teleinformatyczny, który w przyszłości pozwoli pożegnać się z dokumentacją papierową. Elektroniczną rejestracją objęte będą zarówno podmioty, które dotychczas miały taki obowiązek, jak i te zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Dotyczy to na przykład służb mundurowych, jednostek samorządowych czy pożytku publicznego.

Do 31 stycznia 2022 roku potrwa okres przejściowy. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, do tego terminu możliwe będzie korzystanie z dokumentacji papierowej do dostaw wyrobów akcyzowych. Wydłużony okres przejściowy był jednym z postulatów przedsiębiorców. W związku z pandemią koronawirusa obawiali się, że finansowo będzie trudno sprostać wymogom dostosowania oprogramowania w swoich firmach do Systemu EMCS PL2.

System EMCS PL2 będzie monitorować niektóre dostawy zwolnione od akcyzy wyrobów węglowych. Nowelizacja ma również umożliwić podzielenie przemieszczania poza terytorium państwa wyrobów energetycznych przewożonych za pomocą transportu kolejowego na podstawie e-DD z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Ponadto nowela ma uregulować przepisy dotyczące dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przewożonych na podstawie e-DD z zastosowaniem Systemu EMCS PL2.